Üyelik ve Kullanım Şartları

Üyelik ve Kullanım Şartları

Lütfen, petflamingo.com’u  (www.petflamingo.com) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.
 
Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen petflamingo.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
 
Befaş Gıda Maddeleri ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti. aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. petflamingo.com'u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.
 
1.  Kullanım ve Güvenlik Kuralları
 Petflamingo.com  üyesi olan herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.
 
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
 
1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.
 
1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.
 
1.c. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur. Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE' ye aittir.
 
1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 
1.e. Üyenin/Kullanıcının, petflamingo.com  kampanyalarının, petflamingo.com satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, petflamingo.com ’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi petflamingo.com  ‘un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının petflamingo.com  tarafından tespit edilmesi durumunda petflamingo.com  kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1.f Petflamingo üzerinde ÜYE'lere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri petflamingo kendi insiyatifinde olarak iptal edebilir.
 
2.  İçerik Kullanımı
2.a  Petflamingo.com ’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Petflamingo.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya petflamingo.com ’un izni olmadan link vermek yasaktır.
 
2.b.  Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı Petflamingo.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 
2.c.  Petflamingo.com  her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.
 
3.  Sorumluluklar
3a.  Petflamingo.com  ’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.
 
3.b.  Petflamingo.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek petflamingo.com sitesini kullanmaya başlayabilir.
 
3.c.  Üye, petflamingo.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken,Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile petflamingo.com hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.
 
3.d. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya petflamingo.com sitesinde bildirilen genel kurallara uyulmaması nedeniyle, Petflamingo.com  tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin petflamingo.com'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
 
3.e. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin petflamingo.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
 
3.f. Petflamingo.com  ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve petflamingo.com  tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden petflamingo.com sorumlu tutulamaz.
 
3.g. Üye, petflamingo.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
 
3.h. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından petflamingo.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
 
3.i. Petflamingo.com'da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı petflamingo.com  silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 
3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
 
3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
 
3.l. Petflamingo.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 
3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.
 
3.n. Üyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik İlkemiz" sayfasını ziyaret ediniz.
 
ÜYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle petflamingo.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, petflamingo.com ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir.
 
4.  Petflamingo.com’un Hak ve Yükümlülükleri
4.a. Petflamingo.com  üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin petflamingo.com  sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, petflamingo.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
 
4.b. Petflamingo.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, iş bu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. petflamingo.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye iş bu tasarrufu peşinen kabul eder. Petflamingo.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, petflamingo.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve petflamingo.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri petflamingo.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın petflamingo.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
 
4.c. Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine petflamingo.com  tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, petflamingo.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı'dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.
 
Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiç bir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, petflamingo.com'u çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Petflamingo.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip petflamingo.com  derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.
 
5.  Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
 
6.  Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 
7.  Tebligat Adresleri
7.a.  Petflamingo.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin petflamingo.com’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
 
7.b.  Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 
7.c.  Yine petflamingo.com üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın petflamingo.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
Kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir. Bundan dolayı bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin gerçekleştirilmesi aşamasında, İş Bankası ile birlikte çalışmaktayız.
 
8.  Bilgilerinizin Alınması ve Kullanımı
İstisnasız tüm müşterilerimize ait kişisel bilgiler, kati suretle gizlilik içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir.
 
Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler petflamingo.com ’da saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır. Bunun haricinde kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. Petflamingo.com müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.
 
9.  Ödeme Güvenliği
Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek : Kredi kart numarası ) petflamingo.com  tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak anlaşmalı olduğumuz bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.
 
10.  Bilgilerin Doğrulanması
Müşteriler petflamingo.com ’da kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz - yasaların öngördüğü ölçüde - derhal işleme alınmaktadır.
 
Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında petflamingo.com’a sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman bilgi@petflamingo.com e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.